Op diverse scholen wordt al lesgegeven in AutoCAD (LT). Leerlingen (en daardoor ook de leraren) stoeien vaak met de menu's die op verschillende computers weer anders staan. Door gebruik te maken van toolbars waarin alleen de iconen staan die tijdens de desbetreffende les worden getoond zijn leerlingen niet afgeleid en kunnen niet 'rommelen' met nog niet behandelde commando's

Praktijkvoorbeeld:
Voor een scholengemeenschap in Zwolle is een lespakket samengesteld voor AutoCAD LT.
Deze school bezat al licenties voor AutoCAD LT. Er was geen eenvoudig boekwerk of iets degelijks aanwezig om de grondbeginselen onder de knie te krijgen. De meeste cursusboeken gaan te diep op de stof in.
Het probleem was ook dat de meeste leraren geen AutoCAD ervaring hadden.

Er moest een lespakket komen waarmee leerlingen de grondbeginselen van CAD tekenen leren en waarvoor de leraren minimale voorbereiding nodig hebben. Tevens moeten de leerlingen allemaal dezelfde Toolbars op het scherm hebben of terug kunnen zetten.

In totaal heb zijn 20 lessen gemaakt die hier aan voldoen.
Na het installeren van de Lessen wordt een map in het startmenu en op de desktop aangemaakt met shortcuts naar de lessen. Elke shortcut representeert een les. Door AutoCAD LT op te starten via deze shortcuts start AutoCAD een tekening op die behoort bij de desbetreffende les. Hierin zijn een aantal presettings gemaakt zodat de leerling niet wordt vermoeit met het instellen van de tekening en direkt aan de slag kan. Tevens krijgt men alleen buttons op het scherm die bij deze les horen. In de eerste les staan er maar 4-6 buttons op het scherm, bij de laatste ongeveer 25.